Personbil 
Klasse B Automatgir

Vi på Haugsgjerd Trafikkskole i Stavanger vil hjelpe deg aktivt for at du får best utbytte av opplæringen som fører til bestått oppkjøring og trygg kjøring bak rattet.

Vi prioriterer trygghet på veien

Ta billappen med automatgir hos oss!

Førerkort klasse B Automatgir gir blant annet rett til å føre motorvogn med automatgir opp til 3,5 tonn på offentlige veier.

Veien til førerkortet kombinerer obligatoriske Trinnkurs med fortløpende vurderinger og praktisk føring av bil i ulike situasjoner. Ved avsluttende opplæring og bestått teoriprøve er du klar for oppkjøring som tas på trafikkstasjon. Vi står klar for å bistå deg i denne kritiske fasen og besvarer alle spørsmål du lurer på om selve kurset eller om hvilke rettigheter et Klasse B førerkort gir deg.

Ta kontakt med oss i Stavanger for å få informasjon om hvordan du best kan  komme i gang. Vi gir deg oppskriften på samarbeid mellom trafikkskolen og ledsagere (private). 

Kurset inkluderer følgende:

Trinn 1 - Trafikalt grunnkurs

1.1 Trafikkopplæring
1.2 Grunnleggende forståelse
1.3 Mennesket i trafikken
1.4 Øvingskjøring og kjøreerfaring
1.5 Førstehjelp
1.6 Tiltak ved trafikkulykke
1.7 Trafikant i mørketsdemonstrasjon

Trinn 2 - Grunnleggende kompetanse

2.1 Førerkort og føreropplæring
2.2 Bilens oppbygging med tanke på sikkerhet og miljø
2.3 Ansvar for kjøretøyets stand og bruk, økonomisk ansvar ….
2.4 Mennesket og informasjonsinnhenting
2.5 Gjøre klar for å kjøre
2.6.1 Igangsetting og stans
2.6.2 Krypkjøring
2.6.3 Bakkestart med parkeringsbrems
2.6.4 Bakkestart med fotbrems
2.6.5 Kort stans ny start i motbakke
2.7.1 Rattgrep og oppretting mot mål
2.7.2 Høyresving
2.7.3 Venstresving
2.7.4 Giring og bremsing
2.7.5 Normal bremsing og normalakselrasjon
2.7.6 Stans ved angitt sted
2.7.7 Kort stans – ny start
2.7.8 Nedgiring på flat veg, i utfor- og motbakke
2.7.9 Valg av gir etter bremsing
2.8 Rygging vending og parkering
2.9 Grunnleggende kjøretøybehandling under sammen hengende kjøring
2.10 Sikkerhetskontoll
2.11 Obligatorisk veiledningstime

Trinn 3 - Trafikal kompetanse

3.1 Trafikksystemet, trafikantgrupper og interessemotsetninger
3.2 Veg, vegoppmerking, skilt og annen trafikkregulering
3.3 Atferd i trafikken:
 – Plassering og vikeplikt
 – Rygging og vending – Stans og parkering
 – Planovergang – motorveg
 – Kjøring i tunnel
 – Kjøring i kø og ved flaskehalser
 – Forbikjøring
3.4.1 Systematisk informasjonsinnhenting – i vegkryss
3.4.2 Mellom kryss
3.5.1 Kjøring på flerfeltsveg
3.5.2 Envegskjøring
3.5.3 Kjøring i lyskryss
3.5.4 Rundkjøring
3.5.5 Kjøring i tett trafikk
3.5.6 Kjøring i bustad- tettsted og bymiljø
3.6.1 Kjøreteknikk på høyhastighetsveg
3.6.2 Kursstabilitet og jevn fart
3.6.3 Innhente informasjon om vegen og vegmiljøet
3.6.4 Kurvekjøring (fart, svingpunkt og plassering)
3.6.5 Skifte av felt/plass, fartsøkning og nødbremsing
3.6.6 Inn- og utkjøring større veg
3.7.1 Samhandling, økonomisk og miljøvennlig kjøring
3.7.2 Overblikk for utsigbarhet og avvikling
3.7.3 Forutse, oppfatte og motvirke risiko
3.7.4 Å bli forbikjørt og å kjøre forbi
3.8.1 Obligatorisk sikkerhetskurs – mål og forventninger
3.8.2 Obligatorisk sikkerhetskurs – mål og forventninger
3.8.3 Bremsing – Glattkjøring
3.8.4 Kjøring i sving- Glattkjøring
3.8.5 Oppsummering og refleksjon
3.9 Obligatorisk veiledningstime

Trinn 4 - Avsluttende opplæring

4.1.1 Sikkerhetskurs på veg
 – Bilkjøringens risiko
4.1.2 Kjørekompetanse i landevegs miljø og forbikjøringssituasjoner
4.1.3 Planlegging og gjennomkjøring av kjøring i variert trafikkmiljø.
 – Planlegging av kjøringen
 – Kjøring på landeveg med varierende standard
 – Oppsummering av erfaring
4.1.4 Refleksjon og oppsummering

Test av ferdigheter

– Teoriprøve
– Tentamen
– Oppkjøring

Våre aktuelle kurs:

Motorsykkel kl. a

KLASSE B AUTOMAT

Gratis ledsagerkurs

Mopedkurs

Trafikant i mørket

TILHENGER BE OG B96

Trafikalt grunnkurs

Lastesikring

Klar for å melde deg på kurs?

Trykk, og meld deg på!

april 2019

24apr15:30Kjøremetodikk – Del 115:30 Haugsgjerd

29apr15:30Kjøremetodikk – Del 215:30 Haugsgjerd

mai 2019

06mai15:3017:45Kjøremetodikk – Del 115:30 - 17:45 Haugsgjerd

08mai15:3017:45Kjøremetodikk – Del 215:30 - 17:45 Haugsgjerd

21mai15:3017:45Kjøremetodikk – Del 115:30 - 17:45 Haugsgjerd

23mai15:3017:45Kjøremetodikk – Del 215:30 - 17:45 Haugsgjerd

juni 2019

03jun15:3017:45Kjøremetodikk – Del 115:30 - 17:45 Haugsgjerd

05jun15:3017:45Kjøremetodikk – Del 215:30 - 17:45 Haugsgjerd

17jun15:3017:45Kjøremetodikk – Del 115:30 - 17:45 Haugsgjerd

19jun15:3017:45Kjøremetodikk – Del 215:30 - 17:45 Haugsgjerd

24jun14:0016:15Kjøremetodikk – Del 114:00 - 16:15 Haugsgjerd

24jun14:0016:15Kjøremetodikk – Del 214:00 - 16:15 Haugsgjerd

july 2019

01juli14:0016:15Kjøremetodikk – Del 114:00 - 16:15 Haugsgjerd

02juli14:0016:15Kjøremetodikk – Del 214:00 - 16:15 Haugsgjerd

Bli kjent med våre kjørelærere

Vi på G. Haugsgjerd Trafikkskole i Stavanger vil hjelpe deg på best måte slik at du får best utbytte av opplæringen, som igjen fører til bestått oppkjøring og trygg kjøring etter at opplæringen er ferdig.

G.Haugsgjerd Trafikkskole

Løkkeveien 10, 
4008 Stavanger
NORGE
X
X