For elever

Om oss

Andre kurs

Lastesikringskurs

Sikring av last på tilhenger er uhyre viktig. Ved dårlig sikret last kan gjenstander falle av og skape trøbbel i trafikkbildet, og i verste fall forårsake alvorlige ulykker.

Vi går grundig gjennom lastesikring

Bli en trygg trafikant på veien

Eleven skal forstå behovet for å sikre og merke last, og få nødvendig øving i å sikre last på tilhenger. Kurset i våre lokaler i Stavanger består av 45 min. teori og 45 min. praktisk sikring av last.

Teoridelen er fast oppsett med gjennomgang av lover og regler, samt gjennomgang av ulike metoder å sikre lasten på.

Vi går gjennom:
– Lær om ulike typer sikringsutstyr.
– Forstå konsekvensen ved feil/utelatt sikring av gods.
– Få en demonstrasjon av usikker last.
– Bli bevisst viktigheten av at all last må sikres.

Våre aktuelle kurs:

Motorsykkel kl. a

KLASSE B AUTOMAT

Gratis ledsagerkurs

Mopedkurs

Trafikant i mørket

TILHENGER BE OG B96

Trafikalt grunnkurs

Lastesikring

Klar for å melde deg på kurs?

Trykk, og meld deg på!

Ingen kurs på denne tiden

Bli kjent med våre kjørelærere

Vi på G. Haugsgjerd Trafikkskole i Stavanger vil hjelpe deg på best måte slik at du får best utbytte av opplæringen, som igjen fører til bestått oppkjøring og trygg kjøring etter at opplæringen er ferdig.

X
X