For elever

Om oss

Andre kurs

Bruk av blinklys i rundkjøring

Nyheter

I følge artikkel i Stavanger Aftenblad om kjøring i rundkjøringer, (se link) blinket to av tre bilfører feil i en undersøkelse. De sjekket 116 biler i løpet av 10 minutter som kjørte gjennom en rundkjøring. Få ting i trafikken irriterer oss mer enn mangelfull eller villedende tegngiving. Kanskje først og fremst fordi det skaper dårlig flyt ved at luker ikke kan benyttes effektivt, særlig i rundkjøring, men aller verst når det direkte eller indirekte kan medføre ulykker.

Les artikkel i Stavanger Aftenblad om kjøring i rundkjøringer.
For eksempel at et kjøretøy skal inn på forkjørsvei og kryssende kjøretøyet signaliserer avkjøring, men har glemt å ta av tegnet. Da kan det lett oppstå en situasjon hvis ikke førstnevnte også sjekker (mangel på) fartsendring.

Hva sier lovverket?

«Bruk av blinklys følger av trafikkreglene § 14 nr. 2: Ved svinging, eller annen vesentlig endring av kjøretøyets plassering i sideretning, skal det til veiledning for annen trafikant gis tegn.» 

Hovedregelen angir altså at hensikten er å veilede. Siden det ikke fremgår av forskriftene hvordan en skal spesifikt bruke tegn i rundkjøring, må man tolke hva som er veiledning. 

«Normale» rundkjøringer kjenner vi igjen fra utlandet. Diameteren på disse er store og tegngivingen sier seg selv i disse. Kort og godt; gi tegn til høyre i god tid før du kommer til den avkjøringen du ønsker. Med avstand mellom avkjøringene er dette ikke noe problem og er til stor hjelp for dem som skal inn og venter på luke.

«Rogalandsmodellen»

Problemet oppstod, i alle fall i Rogaland, da vi i mange tilfeller fikk innført rundkjøringer i miniatyr. Kommunikasjonen fra myndigheter var også i beste fall tvetydig den gang, både mht. tegngiving og vikeplikt. «Første mann inn i» henger enda igjen fra denne tiden.

Etter hvert har det blitt akseptert, også ellers i landet at en skal gi tegn til venstre ved venstresving og ved U-sving i små rundkjøringer – de vi har flest av. Dette letter forståelsen for annen trafikk og skaper bedre flyt og sikkerhet. Dette kalles i noen sammenhenger for «Rogalandsmodellen.»

Man skal selvsagt ikke gi tegn til venstre for «å blinke inn» ved kjøring rett fram.

Videre fremgår det av lovverket:

Dersom du skal til høyre ved første avkjøring, gis tegn til høyre i god tid før du kjører inn i rundkjøringen. Når du skal ut av rundkjøringen ellers, blink til høyre når du er på høyde med siste utkjøring før du selv skal ut. Dersom du skal ut til venstre for der du kjører inn, kan det i enkelte tilfeller være til informasjon for andre trafikanter at du gir tegn til venstre før du kjører inn i rundkjøringen.

Ved feltskifte i rundkjøring med flere felt, skal det gis tegn før feltskifte.

Noen små rundkjøringer gir oss liten tid til å gi tegn ut og kanskje det ikke er like viktig alltid. Men – eks. dersom fart eller plassering ikke tydelig tilsier at du skal rett fram er det viktig å sette på tegn til høyre slik at annen trafikk kan kjøre. Ved plassering i venstre felt fordi høyre er kollektiv, og trafikken går langsomt, vil ikke møtende ha mulighet til å se om det oppstår luke..

Heldigvis skjer det sjeldent alvorlige ulykker i rundkjøringene da farten normalt er moderat. Ser man på risikomomentet, er det mange andre situasjoner som krever omtanke. Risiko og følgende av feil tegngiving er nok heller en sak for hjerteinfarktavdelingen på SUS.

Ledsagerkurs

For å få dypere innsikt i læreplanen og tenke gjennom regler for øvingskjøring, øvingsområder, risiko, vanlige feil osv. – anbefales ledsagerkurs som holdes på trafikkskolen vår. Tidligere deltakere er unisont enige om at dette burde være obligatorisk – slik det også er i Sverige og andre land.

X
X