Førerkort moped

AM146

Moped er et flott fremkomstmiddel både for bykjøring og landeveiskjøring, og man slipper unna både bom og parkeringsavgift. Minstealder for mopedlappen er 16 år.

Gratis leie av moped gjennom opplæringen. 

Ta mopedlappen hos oss!

KLASSE AM 146
Denne klassen gjelder føring av alle typer moped med maksimal tillatt hastighet 45 kilometer i timen. Klassen innbefatter både tohjuls, trehjuls og firehjuls moped, og kan være begrenset til bare en av tre underkategorier. For å få førerrett i denne klassen må du ta obligatorisk opplæring og avlegge førerprøve. Minstealderen for klasse AM146 er 16 år.

KRAV TIL GRUNNKURS
Etter og ha gjennomført trafikalt grunnkurs må du i tillegg gjennomføre et fire timers kurs «Grunnkurs moped, AM146» for å kunne øvelsekjøre hjemme og ved trafikkskolen.
Fra 1. januar 2017 er det nye krav til moped opplæring (Lovdata). De nye kravene til mopedlappen er basert på individuelle prestasjoner. Før du kan øvelseskjøre med moped – både privat og ved trafikkskole, må du ha et teoretisk grunnkurs slik som kravene er til andre to-hjul førerkort. Det heter «Grunnkurs moped AM146». Dette varer i 4 timer og kan gjennomføres hele året.

VIKTIGE PUNKTER: Teorieksamen kan tas etter kurset er betalt og gjennomført opplæring. Du må være fylt 16 år for å ta teoriprøven. Alle må ha søkt om førerkort hos Vegvesen.no – din side før teorieksamen kan tas. Når teoriprøven er bestått mottar du mopedførerkortet.

Opplæringsplan:

R

Grunnkurs moped AM 146

(4 timer)

R

Trinnvurdering trinn 2

(1 time)

R

Sikkerhetskurs i trafikk

(4 timer)

R

Trinnvurdering trinn 3

(1 time)

R

Sikkerhetskurs på vei

(4 timer)

s

Kjøretider avtales med lærer på første kurskveld.

Elevene må ha egen hjelm og hansker.
Klær som egner seg for mopedkjøring (sko som dekker anklene, bukse og jakke).

s

GRATIS LEIE AV MOPED FOR HELE OPPLÆRINGSPERIODEN.

DET FORDELES SLIK:

– Grunnkurs moped AM 146
– Teknisk ferdighet
– Trinnvurdering trinn 2
– Sikkerhetskurs i trafikk
– Trinnvurdering trinn 3
– Sikkerhetskurs på vei

Pris for mopedopplæring er Kr 6800,-
Intercom Moped kr. 450,-
Ved ytterligere behov for timer kommer det en tilleggspris på kr 720,- pr. time.

Som elev hos oss får du låne gratis moped under hele opplæringen.

GRUNNKURS MOPED
Eleven skal gjennom drøfting med medelever og lærer, og gjennom refleksjon og oppsummering, utvikle grunnleggende forståelse for hva kjøring med moped innebærer. (klasserom, 4 timer)
Eleven skal:

1. Gjøre rede for reglene for førerkort og trafikkopplæring, og grunntankene i opplæringen i klasse AM146
2. Drøfte mopedførerens kapasitet og trafikkens krav
3. Drøfte mopedens oppbygging med tanke på sikkerhet og miljø
4. Gjøre rede for mopedførerens bekledning med tanke på sikkerhet
5. Drøfte eiers og brukers ansvar for kjøretøyets stand og bruk, økonomisk ansvar, offentlige reaksjoner og plikter ved trafikkuhell
6. Drøfte begrepene sikker, strategisk og taktisk kjøring

TEKNISK FERDIGHET
Opplæringen foregår for det meste i kjøregård og på lukket område.
I trinn 2 skal eleven lære å mestre mopeden rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. God kjøreteknisk ferdighet er nødvendig for å få utbytte av treningen i trinn 3, og vil også innebære at kjøringen er økonomisk og mest mulig miljøvennlig. Eleven skal tilegne seg kunnskap om kjøretøyet og føreransvaret i tillegg til grunnleggende kunnskap om mennesket og vegen.

SIKKERHETSKURS I TRAFIKK
Eleven skal gjennom opplevelse og erfaring videreutvikle sin kompetanse i å opptre slik at ulykker unngås. Eleven skal videreutvikle evne til refleksjon, til å samarbeide med andre trafikanter og til å velge kjøremåter med lav risiko.

Eleven skal:
1. Mestre å kjøre effektivt pg behagelig, miljøvennlig og økonomisk i variert trafikkmiljø i god samhandling med andre trafikanter, herunder forutse, oppfatte og motvirke risiko for møteulykker, å bli forbikjørt og å kjøre forbi
2. Vurdere sin egen ferdighet til å kjøre i god samhandling med andre

SIKKERHETSKURS I TRAFIKK
Eleven skal gjennom opplevelse og erfaring videreutvikle sin kompetanse i å opptre slik at ulykker unngås. Eleven skal utvikle evne til refleksjon, til å ta andres perspektiv og til å velge kjøremåter med lav risiko.

Eleven skal:
1. Videreutvikle tydelig, sikker og selvstendig kjøring med koped i tettbygd strøk og landevegsmiljø ved bruk av systematisk informasjonsinnhenting og presis kjøre-teknikk
2. Erfare og velge kjørerute som gir størst mulig trygghet og minst mulig ulempe for annen trafikk
3. Reflektere over egne opplevelser og mopedens muligheter for sikker transport.

OFFENTLIG EKSAMEN
Når hele mopedkurset er gjennomført og registrert hos vegvesenet, kan eleven avlegge teoriprøve for moped (AM146) på en trafikkstasjon. Når teoriprøven er bestått, mottar du mopedlappen. Du må være fylt 16 år for å ta teoriprøven.

Våre aktuelle kurs:

Motorsykkel kl. a

KLASSE B AUTOMAT

Gratis ledsagerkurs

Mopedkurs

Trafikant i mørket

TILHENGER BE OG B96

Trafikalt grunnkurs

Lastesikring

Klar for å melde deg på kurs?

Trykk, og meld deg på!

september 2020

21sep16:0018:15FulltMoped – Teorikurs16:00 - 18:15 Haugsgjerd

oktober 2020

05okt(okt 5)12:0015(okt 15)14:15Moped – Teorikurs Høstferie12:00 - 14:15 (15) Haugsgjerd

Bli kjent med våre kjørelærere

Vi på G. Haugsgjerd Trafikkskole i Stavanger vil hjelpe deg på best måte slik at du får best utbytte av opplæringen, som igjen fører til bestått oppkjøring og trygg kjøring etter at opplæringen er ferdig.

X
X