Personbil - Klasse B

Etter du har fylt 16 år og har mottatt bevis for fullført Trafikalt Grunnkurs, kan du begynne å øvelseskjøre.

Ta kontakt med oss for å få informasjon om hvordan du smartest skal  komme i gang.
Vi gir deg oppskriften på samarbeid mellom trafikkskolen og ledsagere (private).

Vi på Haugsgjerd Trafikkskole vil hjelpe deg aktivt for at du får best utbytte av opplæringen som fører til bestått oppkjøring og trygg kjøring bak rattet.

Meld deg på kurs

oktober 2018

16okt15:3017:45Kjøremetodikk - Del 115:30 - 17:45 Haugsgjerd

18okt15:3017:45Kjøremetodikk - Del 215:30 - 17:45 Haugsgjerd

22okt15:3017:45Kjøremetodikk - Del 115:30 - 17:45 Haugsgjerd

24okt15:3017:45Kjøremetodikk - Del 215:30 - 17:45 Haugsgjerd

30okt15:3017:45Kjøremetodikk - Del 115:30 - 17:45 Haugsgjerd

november 2018

01nov15:3017:45Kjøremetodikk - Del 215:30 - 17:45 Haugsgjerd

05nov15:3017:45Kjøremetodikk - Del 115:30 - 17:45 Haugsgjerd

07nov15:3017:45Kjøremetodikk - Del 215:30 - 17:45 Haugsgjerd

13nov15:3017:45Kjøremetodikk - Del 115:30 - 17:45 Haugsgjerd

15nov15:3017:45Kjøremetodikk - Del 215:30 - 17:45 Haugsgjerd

19nov15:3017:45Kjøremetodikk - Del 115:30 - 17:45 Haugsgjerd

21nov15:3017:45Kjøremetodikk - Del 215:30 - 17:45 Haugsgjerd

27nov15:3017:45Kjøremetodikk - Del 115:30 - 17:45 Haugsgjerd

29nov15:3017:45Kjøremetodikk - Del 215:30 - 17:45 Haugsgjerd

desember 2018

03des15:3017:45Kjøremetodikk - Del 115:30 - 17:45 Haugsgjerd

05des15:3017:45Kjøremetodikk - Del 215:30 - 17:45 Haugsgjerd

11des15:3017:45Kjøremetodikk - Del 115:30 - 17:45 Haugsgjerd

13des15:3017:45Kjøremetodikk - Del 215:30 - 17:45 Haugsgjerd

17des15:3017:45Kjøremetodikk - Del 115:30 - 17:45 Haugsgjerd

19des15:3017:45Kjøremetodikk - Del 215:30 - 17:45 Haugsgjerd

Trinn 1 - Trafikalt grunnkurs
1.1 Trafikkopplæring
1.2 Grunnleggende forståelse
1.3 Mennesket i trafikken
1.4 Øvingskjøring og kjøreerfaring
1.5 Førstehjelp
1.6 Tiltak ved trafikkulykke
1.7 Mørkekjøringsdemonstrasjon
TRINN 2 - GRUNNLEGGENDE KJØRE - OG KJØRETØYKOMPENTANSE
2.1 Førerkort og føreropplæring
2.2 Bilens oppbygging med tanke på sikkerhet og miljø
2.3 Ansvar for kjøretøyets stand og bruk, økonomisk ansvar ….
2.4 Mennesket og informasjonsinnhenting
2.5 Gjøre klar for å kjøre
2.6.1 Igangsetting og stans
2.6.2 Krypkjøring
2.6.3 Bakkestart med parkeringsbrems
2.6.4 Bakkestart med fotbrems
2.6.5 Kort stans ny start i motbakke
2.7.1 Rattgrep og oppretting mot mål
2.7.2 Høyresving
2.7.3 Venstresving
2.7.4 Giring og bremsing
2.7.5 Normal bremsing og normalakselrasjon
2.7.6 Stans ved angitt sted
2.7.7 Kort stans – ny start
2.7.8 Nedgiring på flat veg, i utfor- og motbakke
2.7.9 Valg av gir etter bremsing
2.8 Rygging vending og parkering
2.9 Grunnleggende kjøretøybehandling under sammen hengende kjøring
2.10 Sikkerhetskontoll
2.11 Obligatorisk veiledningstime
TRINN 3 - TRAFIKAL KOMPETANSE
3.1 Trafikksystemet, trafikantgrupper og interessemotsetninger
3.2 Veg, vegoppmerking, skilt og annen trafikkregulering
3.3 Atferd i trafikken
Plassering og vikeplikt
Rygging og vending – Stans og parkering
Planovergang – motorveg
Kjøring i tunnel
Kjøring i kø og ved flaskehalser
Forbikjøring
3.4.1 Systematisk informasjonsinnhenting – i vegkryss
3.4.2 Mellom kryss
3.5.1 Kjøring på flerfeltsveg
3.5.2 Envegskjøring
3.5.3 Kjøring i lyskryss
3.5.4 Rundkjøring
3.5.5 Kjøring i tett trafikk
3.5.6 Kjøring i bustad- tettsted og bymiljø
3.6.1 Kjøreteknikk på høyhastighetsveg
3.6.2 Kursstabilitet og jevn fart
3.6.3 Innhente informasjon om vegen og vegmiljøet
3.6.4 Kurvekjøring (fart, svingpunkt og plassering)
3.6.5 Skifte av felt/plass, fartsøkning og nødbremsing
3.6.6 Inn- og utkjøring større veg
3.7.1 Samhandling, økonomisk og miljøvennlig kjøring
3.7.2 Overblikk for utsigbarhet og avvikling
3.7.3 Forutse, oppfatte og motvirke risiko
3.7.4 Å bli forbikjørt og å kjøre forbi
3.8.1 Obligatorisk sikkerhetskurs – mål og forventninger
3.8.2 Obligatorisk sikkerhetskurs – mål og forventninger
3.8.3 Bremsing – Glattkjøring
3.8.4 Kjøring i sving- Glattkjøring
3.8.5 Oppsummering og refleksjon
3.9 Obligatorisk veiledningstime
TRINN 4 - AVSLUTTENDE OPPLÆRING
4.1.1 Sikkerhetskurs på veg
Bilkjøringens risiko
4.1.2 Kjørekompetanse i landevegs miljø og forbikjøringssituasjoner
4.1.3 Planlegging og gjennomkjøring av kjøring i variert trafikkmiljø
Planlegging av kjøringen
Kjøring på landeveg med varierende standard
Oppsummering av erfaring
4.1.4 Refleksjon og oppsummering
Test av ferdigheter
Teoriprøve
Tentamen
Oppkjøring
Det fremste målet med føreropplæringen er ikke at du skal bestå førerprøven. Tanken er at du skal bli en dyktig sjåfør, som kjører med lav risiko for ulykker
Trygg Trafikk

Åpningstider

Mon-Tors 09.00 – 16.00
Fre 09.00 – 15.00
Telephone: 51 53 96 60
E-Mail: kontakt@haugsgjerd.no

Ledsagerkurs

Vi arrangerer ledsagerkurs for å hjelpe foreldre/ledsagere til tryggere og mer hensiktsmessig øving hjemme.

Les mer...

Nyttige lenker

Veivesenet
NAF
Teoriprøver

X
X