Lastesikringskurs

Kurset består av 45 min teori og 45 min praktisk sikring av last.

Teoridelen er fast oppsett med gjennomgang av lover og regler, samt gjennomgang av ulike metoder å sikre lasten på.

 *   Lær om ulike typer sikringsutstyr
 *   Forstår konsekvensen ved feil/utelatt sikring av gods.
 *   Få en demonstrasjon av usikker last
 *   Bli bevist viktigheten av at all last må sikres.

Eleven skal forstå behovet for å sikre og merke last, og få nødvendig øving i å sikre last på tilhenger.

Åpningstider

Mon-Tors 09.00 – 16.00
Fre 09.00 – 15.00
Telephone: 51 53 96 60
E-Mail: kontakt@haugsgjerd.no

Ledsagerkurs

Vi arrangerer ledsagerkurs for å hjelpe foreldre/ledsagere til tryggere og mer hensiktsmessig øving hjemme.

Les mer...

Nyttige lenker

Veivesenet
NAF
Teoriprøver

X
X